جریان زندگی

همواره انسان ها در پی هم می آیند و در تونل زندگی به تنهایی فرو می روند اما همواره زندگی جریان دارد

ابعاد اثر: 70 × 40 سانتیمتر

تکنیک اثر: آکریلیک

نوشتن دیدگاه