عبور پیامبر از کو چه‌های داغ و تفت دیده،سنگ‌های آذری، استواری پیامبر در راه خدا، مردم نادان وجاهل بر پا های او سنگ میزدند… اما گل توحید در آن سرزمین خشک، در میان سنگ‌ها و صلابت‌ها گسترش یافت … زیرا او صبر
ادامه مطلب